Kvalité & Miljö

Policy

Axipto AB maskinbearbetar metallprodukter som underleverantör till bl.a. fordonsindustrin i CNC-styrda maskiner.
​​​​​​​Företaget är beläget på tre orter, Nybro, Mönsterås och Målilla, med huvudkontor i Nybro.

Vi samordnar kvalitetspolicy med inre och yttre miljöpolicy. Kvalitet och miljöhänsyn är prioritet ett i vårt förbättringsarbete som präglar arbetet inom samtliga verksamhetsområden.

Företagets största miljöpåverkan är utsläpp till luft från transporter samt användning av skärvätska.

Vi skall:
  • försäkra oss om att samtliga våra produkter och anläggningar lever upp till, eller överträffar tillämpliga lagar och kundkrav samt våra egna mål.
  • tillhandahålla tillräckligt med resurser för att uppfylla lagar, krav och satta mål, vilket löpande följs och redovisas.
  • informera, utbilda och motivera våra medarbetare att bidra till vårt kvalitets- och miljöarbete, framförallt genom daglig styrning.
  • i det dagliga arbetet aktivt arbeta för att förebygga skador på människa och miljö.
  • välja bästa miljöval för människa och produkt som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • eftersträva effektiv användning av råvaror och energi.
  • sträva efter att ingå i det naturliga kretsloppet genom återvinning.
  • systematiskt arbeta med att ständigt förbättra verksamhetssystemet och dess processer.

Certifieringar