Vår filosofi

Ett större ansvar

​​​​​​​
Vi på Axipto har utökat vårt ansvar i förädlingskedjan genom att även ta hand om ämnesförsörjningen och gjutningen. Detta har blivit en verklighet tack vare att vi har knutit bra samarbetspartners till oss.

Genom detta mycket intima samarbete kan vi säkerställa att det färdiggjutna godset transporteras vidare till våra egna produktionsenheter för bearbetning. Vilket i sin tur innebär att vi även tar ansvar för större delar av logistiken.

Hypermodern teknik


Årligen gör vi omfattande investeringar i ny och modern teknik. Detta är ett måste för att vi ska fortsätta vara ett högteknologiskt företag. Och för att vi steg för steg ska kunna förbättra vår konkurrenskraft mot exempelvis lågkostnadsländerna. Tack vare att vi redan idag har en högeffektiv och robotiserad maskinpark, samt motiverade och välutbildade medarbetare, kan vi hela tiden optimera våra produktionsflöden. Och självfallet innebär allt detta sammantaget avsevärda kostnadsfördelar för dig som kund.