Verksamheten

Axipto vilar på tre starka ben

Axipto står för innovativ förädling. Och vi tar ansvar för hela  förädlingskedjan, från ämne till färdig produkt. Men vi anpassar oss självfallet till varje enskild kunds krav, vilket kan innebära behov av antingen hela eller endast delar av processen. En av våra styrkor är vår flexibilitet som vilar på tre starka ben.