Bearbetning stora detailjer

Bearbetning stora detailjer - i höga volymer

Vi satsar på ständigt innovativa lösningar med ny teknik, som 5-­axliga ­maskiner som kan bearbeta detaljer upp till två meter och i höga volymer. Vårt fokus på unika kundanpassade automatiseringar medför dessutom att processen blir mycket kostnadseffektiv.

Vi förfogar också över en av Nordens största koordinatmät­maskiner, med vilken vi har unika möjligheter att utföra mätningar med mycket hög noggrannhet – även för stora detaljer.

​​​​​​​Vi tillverkar och bearbetar detaljer upp till 3 ton. Vår produktion är oerhört rationell, tack vare att den avancerade bearbetningen sker i automatiserade och robotiserade produktionsceller, vilket i sin tur innebär mycket hög precision och kostnadseffektivitet.
huvudbildmiljo-4miljo-10miljo-11